Znanje in odnos do tujih jezikov med Evropejci

Eurobarometer

Glede na zadnjo raziskavo Eurobarometer (opravljeno v 2012) se je izkazalo, da skoraj devet od desetih državljanov EU meni, da je znanje tujih jezikov zelo uporabno, 98 % vprašanih pa trdi, da bo znanje jezikov koristilo prihodnosti njihovih otrok.

Zelo zanimivi so bili tudi rezultati raziskave v Sloveniji, kjer je kar 91% vprašanih odgovorilo, da bi moral vsak evropejec govoriti vsaj en tuj jezik. 92% vprašanih je zatrdilo, da dovolj dobro govori vsaj en tuj jezik (od tega jih je 59% navedlo, da je ta jezik angleščina).

Najbolj zanimivi odgovori pa so se pokazali pri vprašanjih, ki so se nanašala na morebitne ovire pri učenju tujega jezika.  30 % vprašanih je povedalo, da bi se tujega jezika učili, če bi bile ure brezplačne. Po drugi strani pa so kot prvi razlog, zakaj se tujega jezika ne učijo, navedli pomankanje motivacije (43%). Previsoko ceno za ure so navedli šele kot tretji najpogostejši razlog (29%).

Na Mint IH verjamemo, da vas naši učitelji znajo dobro motivirati in vzpodbujati pri učenju novega jezika (ali nadgrajevanju že osvojenega znanja). Vabimo vas torej v našo družbo tudi poleti, saj pripravljamo krajše osvežitvene tečaje angleščine in nemščine za odrasle ter aktivne jezikovne počitnice za otroke. Obiščite nas na www.mint.si!

Share

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.